top of page

I kenneln

Hundarna

Jag ser mina hundar som familjemedlemmar, det innebär att varje individ har rätt till sin plats och respekt. Jag ser också till varje hunds individuella behov och inte minst accepterar och respekterar jag att de är just hundar. Som individer ur arten hund har de även sina artspecifika behov.

17937047207025440.jpg
18035018092339465.jpg
17999171941453291.jpg
bottom of page