top of page

Valpar

Valpar väntas

Ruby är parad och snart vet vi säkert om hon är dräktig.

Vi tar emot intresseanmälan men jag förbehåller mig rätten att välja köpare till respektive valp.

De intressenter som jag tror kan vara passande för mina valpar vill jag träffa åtminstone en gång. Du kommer också att bjudas till att träffa valparna

Den intressent som efter besök bedöms matcha en valp kommer erbjudas köp. 

Jag lovar alltså inte bort några valpar i förtid.

Ett besök är inte en garanti för att bli erbjuden en valp, utan en förutsättning för att det ska kunna bli aktuellt.

Ett köp är klart när betalning är erlagd och köpeavtalet underskrivet.

En valp från Rubysence kommer med:

  • Stamtavla och registreringsbevis från SKK

  • Påbörjad grundvaccination

  • Veterinärbesiktningsintyg, ej äldre än 7 dagar

  • Blankett för anmälan om ägarskap i SKKs register

  • Skötselinformation

  • Valppåse med mat, matskål, halsband & koppel samt lite annat smått och gott

 

Rubysence använder sig endast av SKKs köpeavtal.

Jag säljer inga valpar på avbetalning.

18256797136116300.jpg
bottom of page